Bine aţi venit la Biserica lui Hristos! 

   Speram sa doriti sa invatati mai multe despre Biblie si despre planul  lui                              Dumnezeu pentru fiecare om.

       Ce poţi aştepta atunci când vizitezi slujba bisericii lui Hristos?


Vizitând o adunare nefamiliarã poate fi neliniştitor. Când mergem undeva, vrem sã ştim ceea ce are loc şi ce e aşteptat de la noi. Nu vrem sã fim luaţi prin surprindere. Când ne vizitezi slujba, o slujbã a bisericii lui Hristos, vrem ca tu sã fii confortabil şi sã profiţi de vizita ta.

Ce poţi aştepta atunci când vizitezi o slujbã a bisericii lui Hristos?

Deoarece biserica lui Hristos este ziditã pe temelia apostolilor lui Hristos, poţi aştepta din slujba noastrã ceea ce poţi citi din Scripturã, nimic mai mult, nimic mai puţin. Biserica lui Hristos a fost stabilitã pe sãrbãtoarea evreiascã, în ziua Cincizecemii, consemnatã în Faptele Apostolilor 2.


Citim în Faptele Apostolilor 2.42 cum s-au închinat creştinii din primul secol: "Ei perseverau în învãţãtura apostolilor, în legãtura frãţeascã, în frângerea pâinii, şi în rugãciuni." Mai întâi, creştinii "perseverau în învãţãtura apostolilor." Învãţãtura lor este învãţãtura lui Hristos (Ioan 16.13).


Vorbind cu femeia din Samaria în Ioan 4, Isus ne-a dat descrierea aceasta a închinãrii: "Dumnezeu este Duh; şi cin I se închina Lui, trebuie sã I se închine în duh şi în adevãr." (4.24). Când ne închinãm, ne închinãm " în duh," adicã din inima noastrã. Pavel a spus: "Mã voi ruga cu duhul, dar mã voi ruga şi cu mintea; voi cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu mintea""(1 Corinteni 14.15). Dacã închinarea nu vine din inimã, este degeaba (Matei 15.8-9).


Din Ioan 4.24, mai înţelegem cã trebuie sã ne închinãm "în adevãr," adicã potrivit adevãrului, sau dupã Noul Testament.

Studiem din Scripturã la fiecare adunare – din o Biblie deschisã. Încercãm, cei din noi care predicã, sã predicãm dupã pilda lui Ezra, sã "desluşim în cartea Legii lui Dumnezeu, şi-i arãtãm înţelesul, ca sã-i facem sã înţeleagã ce citiserã" (Neemia 8.8).


Studiem din întreaga Biblie, Vechiul Testament a fost împlinit în sacrificiul lui Isus (Efeseni 2.14-17) şi nu mai suntem sub Legea lui Moise: "Legea ne-a fost un îndrumãtor spre Hristos ...Dupã ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumãtorul acesta" (Galateni 3.24-25). Totuşi, avem Vechiul Testament "ca sã ne slujeascã drept exemple...pentru învãţãtura noastrã" (1 Corinteni 10.11). Studiind din Vechiul Testament, înţelegem cum Dumnezeu lucra de-a lungul anilor ca sã-L trimitã pe Isus pe pãmânt şi cum Dumnezeu ne iubeşte, şi aceasta ne dã rãbdarea şi mângâierea (Romani 15.4).


Totuşi, suntem acum sub legea lui Hristos (Romani 8.2). Studiem din învãţãturile lui Hristos ca sã înţelegem, cum trebuie sã trãim potrivit voinţei Lui, cum trebuie sã tratãm pe alţii, atât vrãjmaşi cât şi prieteni şi familii. Vrem sã fim soţi mai buni, soţii mai bune, copii mai buni, prieteni mai buni şi cetãţeni mai buni. Deci, studiem din predica de pe munte şi parabolele lui Isus şi viaţa Lui în general.

Studiem din Faptele Apostolilor ca sã înţelegem cum biserica lui Hristos a fost stabilitã şi organizatã şi cum a crescut. Studiem din epistolele lui Pavel, ale lui Iacov, ale lui Petru şi ale lui Ioan ca sã aflãm "toate Lucrurile" pe care Dumnezeu vrea sã le înţelegem.


Când citim în Evrei 10, aflãm cã discipolii din primul secol s-au adunat regulat: "Sã nu pãrãsim adunarea noastrã, cum au unii obicei..." (10.25). Când ne întoarcem la 1 Corinteni 16.2, aflãm cã biserica aduna în prima zi a sãptãmânii: "În ziua dintâi a sãptãmânii, fiecare din voi sã punã deoparte acasã ce va putea, dupã câştigul lui..." Deci, adunarea din Evrei 10:25 este adunarea în prima zi a sãptãmânii – adicã duminica.


Creştinii din primul secol vesteau Evanghelia neîncetat (Faptele Apostolilor 5.42).


Când citim din 1 Corinteni 11, aflãm cã apostolul Pavel a rânduit ca noi sã luãm

Cina Domnului atunci când ne adunãm:

"când vã adunaþi..." (1 Corinteni 11.20, 33).

Este rezonabil sã luãm Cina Domnului în fiecare duminicã pentru cã Isus a înviat din morţi în prima zi (Marcu 16.2) şi pentru cã este "ziua Domnului" (Apocalipsa 1.10). Este clar cã "frângerea pâinii" a avut loc în fiecare duminicã în primul secol (Faptele Apostolilor 20.7).


Aşa cum am aflat din 1 Corinteni 16.2, în prima zi a sãptãmânii dãm din câştigul nostru ce putem. Tezaurul bisericii este pentru folosirea bisericii. Creştinilor le sunt porunciţi sã predice Evanghelia (Matei 28.19; Marcu 16.15). Le sunt porunciţi sã-i înveţe pe alţii sã fie învãţãtori de Biblie (2 Timotei 2.2).

Sunt obligaţi sã-i ajute pe sãraci şi pe vãduve (Iacov 1.27). Sunt porunciţi sã fie ocupaţi cu toate lucrurile bune:

"Trebuie ca si ai noştri sã se deprindã sã fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile urgente, şi sã nu stea neroditori" (Tit 3.14).


Creştinii din primul secol "perseverau în rugãciuni" (Faptele Apostolilor 2.42). Deci, ne rugãm împreuna. Bãrbaţii conduc rugãciunile (ca si celelalte cãi ale închinãrii) pentru cã Biblia ne învaţã cã biserica este sub conducere masculinã (1 Timotei 2.8-15; 1 Corinteni 14.34-35).

Totuşi, femeile creştine adaugã inima în rugãciuni şi se roagã deseori acasã. Femeile creştine sunt ocupate în lucrarea lui Hristos, aşa cum au fost femeile din primul secol (Romani 16.1).


În cele din urmã, o altã cale a închinãrii este cântul. Cântul are un scop în afarã de a-L lãuda pe Dumnezeu; trebuie sã ne învãţãm unul pe altul prin cântãri: "Cuvântul lui Hristos sã locuiascã din belşug în voi în toatã înþelepciunea. Învãţaţi-vã si sfãtuiţi-vã unii pe alţii cu psalmi, cu cântãri de laudã şi cu cântãri spirituale, cântându-I lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastrã" (Coloseni 3.16).

Bazatã pe principii biblice, dintre care nu cel mai puţin este cã ale noastre cântãri trebuie sã-i înveţe şi sã-i sfãtuiascã unul pe altul, nu folosim instrumentele de muzicã. Instrumentul nostru este "toatã inima" ( Efeseni 5.19).


Scopul principal al închinãrii este pentru a-L lãuda pe Dumnezeu (1 Corinteni 14.25).

Totuşi, aşa cum am citit din Faptele 2.45: "Ei perseverau în legãtura frãţeascã," încurajarea şi speranţa sunt si scopurile închinãrii. Vedem scopul acesta mai sus în legãturã cu al nostru cânt. Deci, înapoi la contextul Evrei 10.25, autorul spune: "Sã veghem unii asupra altora, ca sã ne îndemnãm la dragoste şi la fapte bune. Sã nu pãrãsim adunarea noastrã..." (10.24-25).În biserica lui Isus Hristos nu existã nici o autoritate în afarã Bibiei, Cuvântul lui Dumnezeu este suficient şi insuflat (2 Timotei 3.16-17) si nu existã nici un cap peste bisericã, cu excepþia lui Isus Însuşi (Matei 28.18).

Aşadar, crezul bisericilor lui Hristos este învierea şi domnia lui Hristos (Faptele Apostolilor 2.30). Intenţia noastrã în învãţãturile şi viaţa noastrã este sã vorbim când Biblia vorbeşte şi sã tãcem când Biblia tace (Galateni 1.7-9; Deuteronom 4.2).

Bisericile lui Hristos resping orice învãţãtura care vine de la om, şi care este ridicatã la nivelul de învãţãtura divinã –Isus este singurul care are autoritate pe care o exercitã El prin Cuvântul Sau revelat – Biblia.


Închinarea în bisericile lui Hristos este foarte simplã, studiem învãţãturile din Biblie, mai ales din Noul Testament (Faptele Apostolilor 2.42; 2 Timotei 1.13) şi ne strãduim sã trãim dupa ele (Galateni 5.16-26). Ne rugãm, atât în închinarea de la bisericã, cât şi în particular (1 Tesaloniceni 5.17; Iacov 5.16).


Aşa cum am vãzut din pasajele citate, Dumnezeu ne-a dat dovezile necesare pe care sa ne bazam credinţa. El asteapta de la noi un rãspuns, si in cele din urma îi va cere omului socoteala pentru faptele sale. Dumnezeu in ziua judecaţii ne va chema sã dam socoteala asupra modului in care ne-am închinat lui si acesta trebuie sa fie conform bibliei.

Trebuie sã fie "în adevãr," adicã potrivit adevãrului, ( ceea ce spune biblia nu ceea ce spune Preotul etc.). (Matei 28:18) Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: „Toatã puterea Mi-a fost datã în cer şi pe pãmânt.


Obligaţia noastra este sa-L slãvim pe Dumnezeu (Ecleziastul 12.13) si sã anunţãm Evanghelia lui Hristos (Marcu 16.15-16). Mesajul nostru este doar Evanghelia, puterea lui Dumnezeu de a mântui (Romani 1.17; Corinteni 2.2).

Misiunea noastra este sa-i convingem pe pãcãtoşi sã asculte Evanghelia si apoi sa trãiascã cu credinţã pentru Hristos (Matei 28.18-20; Tit 2.11-12).Acum dupã ce ştii ce te aşteaptã la slujba noastrã, sperãm sã ne închinãm Dumnezeului nostru iubitor cu tine! "Înãlţaţi pe Domnul, împreuna cu mine. Sã lãudãm cu toţii Numele Lui!" (Psalmul 34.3).

Efeseni 3:21 A Lui fie slava în Biserică şi întru Hristos Iisus în toate neamurile veacului veacurilor. Amin!


Romani 16:16, "Toate bisericile lui Hristos va saluta."

Fiecare este binevenit! 


 

                                           

                                            Biserica lui Hristos - Church of Christ

                 Pentru studiu biblic trimite emai la: 

                                             webmaster@bisericaluihristosperiam.org